+ HİZMETLER+ VERİMLİLİK SORUNLARININ TEŞHİSİ

Verimlilik sorunlarının teşhisi çalışmasının amacı; kurumsal verimliliği engelleyen sorunların bütünsel bir yaklaşımla, çeşitli tanı yöntemlerinin ( gözlem, incelme, görüşme, soru form vb.) kullanımı ile incelenmesi, yaşanan sorunların önem sıralamasının yapılmas

+ VERİMLİLİK ÖLÇME VE İZLEME

Verimlilik, bir işletmede geleceğin planlanması, gerekli tedbirlerin alınması, işletmenin rasyonel ve karlı bir şekilde işletilip işletilmediğinin saptanması konularına ışık tutan, işletme başarısını ortaya koyan bir kavram olup, verimlilik ölçme ve izleme de işletme performa

+ ORGANİZASYON GELİŞTİRME VE PORFORMANS ARTIRMA PLANLAMASI(OD/PIP)

OD/PIP, organization development and planning for ımproverd performance sözcüklerinin baş harflerinin alınması ile ortaya çıkan bir terim olup” organizasyon geliştirme ve performans artırma planlaması “ anlamına gelmektedir. Organizasyon geliştirme(OD) bir yönetim felsefesi olup am

+ ORGANİZASYON YENİDEN YAPILANMA

Organizasyonel yeninden yapılanma çalışmasının amacı; kuruluşta üretilen mal ve hizmetlerin niteliğin, teknolojik gelişmeleri ve çağın gerektirdiği koşullara uygun ve organizasyon yapısında kaynaklanan sorunların çözümleyebilecek, uygulanabilir, esnek ve dinamik bir yapının o

+ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETİM SİSTEMİ

Performans değerlendirme yönetim sistemi kurma çalışmasının amacı; çalışanın belirli bir dönem içinde işe katkısını, etkenliğin ve verimliliğini objektif bir biçimde belirleyerek, işindeki genel başarısının kendisine önceden verilen hedeflere ulaşma derecesine göre sapta

1 2 3 4 5 6 >Sayfa - Toplam : 27 Kayıt