+ FAALİYETLER
BTD, Ticaret ve Sanayi Odasına yönelik e-arşiv Projesini başarıyla bitirdi.

 Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasına yönelik e-arşiv elektronik arşivleme projesini başarıyla bitirdi. Ticaret ve Sanayi Odaları ihtiyacına göre hazırlanan program hizmeti dışında tarama hizmeti de BTD tarafından sağlanmıştır. toplam 7000 klasör, 600.000 sayfanın üzerinde tarama yapılmıştır.